Kärl för plastförpackningar

13.06.2019 kl. 20:27

Oy Byviken Ab har beställt ett sopkärl på 660 liter för plastförpackningar. Kärlet kommer sannolikt att levereras före midsommar.

Plastförpackningarna som kastasiI sopkärlet BÖR PACKAS TÄT.

Här är länk till HSY sorteringsguide.