Aktuellt

Hamnfogdens uppgifter

Hamnfogden svarar för den generella ordningen i Byviken. Detta omfattar inte diverse uppdrag som enskilda personer önskar få skötta. Sådana uppgifter är alltid en sak mellan hamnfogden och uppdragsgivaren.