Aktuellt

Skräpflak / Vaihtolavat 2023

15.05.2021 kl. 13:17

Kärl för plastförpackningar

13.06.2019 kl. 20:27

Ordningsregler för Oy Byviken Ab

Strandområdet, bryggorna och parkeringsplatsen är privat område och avsedda endast för aktieägare i Oy Byviken Ab, samt för innehavare av båtplats.

Bilparkering är tillåten endast på parkeringsplatsen. Parkering på strandområdet är förbjuden. På området finns trafikmärken som förbjuder parkering och den tillåtna parkeringen är angiven med tilläggsskyltar. Trailrar och släpvagnar får inte förvaras på parkeringsplatsen.  Med hjälp av de kommunala parkeringsvakterna kommer felparkering att beivras genom böter.

Hamnen är avsedd för båtar med maximimått 5 x 2 meter. Förtöj båten ordentligt vid egen plats med motorn nedfälld. Båtägare ansvarar för båt och förtöjning.

Förtöjning av båtar vid bryggändan eller landgången är förbjuden, likaså all egen utrustning vid bryggor och förtöjningsbommar.

Båtar får vinterförvaras på parkeringsplatsen under tiden 1.10 - 15.5.

C-bryggans yttersta ända får användas av YLE endast för att avhämta gäster, inte för förtöjning. Övrig tid kan platsen användas av Oy Byviken Ab:s aktieägare för lastning och lossning.

Det är förbjudet för obehöriga att vistas på Oy Byviken Ab:s område, likaså att fiska och bada.

Kör sakta i Byviken, högst 5 knop (10 km/h) och anpassa hastigheten så att svall inte skadar båtar och bryggor. Visa hänsyn och stör inte grannarna. Kör likaså försiktigt på sandvägen.

Bolagets avfallskontainer är avsedd för normalt avfall, inte för problem-, byggnads- eller dylikt avfall. Personer som bryter mot detta kan åläggas att betala den åsamkade extra sophanteringen. 

Det är inte tillåtet att skrapa målfärg eller måla båtbottnen på bolagets område, inte heller att utföra motorservice. Dessa åtgärder belastar miljön och skulle kräva motsvarande uppsamling av slipdamm, målflagor, målburkar, olja och annat problemavfall, vilket inte finns i Byviken.